Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/06/2020 V/v Về vị trí việc làm và biên chế công chức

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:62/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/06/2020
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Văn bản đính kèm: