Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/11/2019 V/v Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:85/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:19/11/2019
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Văn bản đính kèm: