Quyết định số 1150/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/05/2021 V/v Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:1150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:17/05/2021
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: