Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 04/02/2021 V/v về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:632/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:04/02/2021
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn bản đính kèm: