Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/12/2020 V/v Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:144/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:14/12/2020
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Văn bản đính kèm: