Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2017 V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:02/2017/TT-VPCP
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
Ban hành ngày:31/10/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Văn bản đính kèm: