Quyết định số 712/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/04/2015 V/v Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 về việc phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:20/04/2015
Lĩnh vực:Chính sách
Trích yếu:Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 về việc phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
Văn bản đính kèm: