Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 21/10/2020 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:52/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:21/10/2020
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Văn bản đính kèm: