Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 09/10/2019 V/v Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:63/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:09/10/2019
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu:Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Văn bản đính kèm: