Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 23/12/2020 V/v Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Loại văn bản:Nghị quyết
Số văn bản:20/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Ban hành ngày:23/12/2020
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Văn bản đính kèm: