Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/04/2020 V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:40/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:06/04/2020
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Văn bản đính kèm: