Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 V/v Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:62/2020/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:17/06/2020
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Văn bản đính kèm: