Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/06/2019 V/v Luật đầu tư công

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:39/2019/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:13/06/2019
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:Luật đầu tư công
Văn bản đính kèm: