Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/07/2020 V/v quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:84/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:17/07/2020
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Văn bản đính kèm: