Quyết định số 2762 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 22/07/2020 V/v Vv công bố TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:2762
Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành ngày:22/07/2020
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Vv công bố TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT
Văn bản đính kèm: