Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng ban hành ngày 07/11/2011 V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
Ban hành ngày:07/11/2011
Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Văn bản đính kèm: