Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQPBLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/4/2007 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:69/2007/TTLT-BQPBLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành ngày:16/04/2007
Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
Trích yếu:hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Văn bản đính kèm: