Nghị định số 159/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/12/2006 V/v thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:159/2006/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:28/12/2006
Lĩnh vực:An ninh - Quốc phòng
Trích yếu:thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Văn bản đính kèm: