Quyết định số 1760/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/07/2020 V/v QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:1760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:20/07/2020
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: