Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/09/2016 V/v Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:61/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:19/09/2016
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Văn bản đính kèm: