Công văn số 825/BNG-CNV của Bộ Ngoại giao ban hành ngày 10/03/2020 V/v việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg

Loại văn bản:Công văn
Số văn bản:825/BNG-CNV
Cơ quan ban hành:Bộ Ngoại giao
Ban hành ngày:10/03/2020
Lĩnh vực:Đối ngoại
Trích yếu:việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg
Văn bản đính kèm: