Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/02/2020 V/v tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:06/2020/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:21/02/2020
Lĩnh vực:Đối ngoại
Trích yếu:tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Văn bản đính kèm: