Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/04/2020 V/v Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:15/2020/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:24/04/2020
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Văn bản đính kèm: