Luật số 68/2006/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:68/2006/QH11
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/06/2006
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Văn bản đính kèm: