Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 17/01/2020 V/v Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:10/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:17/01/2020
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Văn bản đính kèm: