Thông tư số 283/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:283/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:14/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG CHO ĐỘNG VẬT, CHẨN ĐOÁN THÚ Y VÀ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM THUỐC DÙNG CHO ĐỘNG VẬT
Văn bản đính kèm: