Nghị định số 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/06/2019

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:48/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:05/06/2019
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Văn bản đính kèm: