Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12/06/2019

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:22/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:12/06/2019
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Văn bản đính kèm: