Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/03/2019

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:29/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:20/03/2019
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Văn bản đính kèm: