Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 01/12/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:14/2017/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành ngày:01/12/2017
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
Văn bản đính kèm: