Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/07/2018

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:30/2018/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:31/07/2018
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
Văn bản đính kèm: