Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/09/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:134/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/09/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Văn bản đính kèm: