Nghị định số Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/03/2019

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:08/03/2019
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Văn bản đính kèm: