Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 27/02/2019

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:27/02/2019
Lĩnh vực:Thể thao
Trích yếu:quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
Văn bản đính kèm: