Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:142/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:09/10/2018
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn bản đính kèm: