Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:155/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:13/11/2018
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Văn bản đính kèm: