Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/08/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:17/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:02/08/2018
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Văn bản đính kèm: