Thông tư số Số: 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Số: 02/2019/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành ngày:08/01/2019
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Văn bản đính kèm: