Thông tư số 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 26/12/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:57/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
Ban hành ngày:26/12/2018
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH THUỐC LÁ
Văn bản đính kèm: