Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:138/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:08/10/2018
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Văn bản đính kèm: