Nghị định số 114/2018/NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 24/12/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:114/2018/NĐ- CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:24/12/2018
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
Văn bản đính kèm: