Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:140/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:08/10/2018
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản đính kèm: