Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:136/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:05/10/2018
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Văn bản đính kèm: