Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/11/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:42/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:15/11/2017
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Văn bản đính kèm: