Nghị định số 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2014

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:110/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:20/11/2014
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:quy định điều kiện kinh doanh vân tải đường thủy nội địa
Văn bản đính kèm: