Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:86/2014/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:31/12/2014
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
Văn bản đính kèm: