Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:89/2014/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:31/12/2014
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 17/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng
Văn bản đính kèm: