Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 17/11/2009

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:29/2009/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:17/11/2009
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng
Văn bản đính kèm: