Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:09/2012/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/06/2012
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Văn bản đính kèm: