Nghị định số số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/06/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:số 89/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:25/06/2018
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế quốc tế.
Văn bản đính kèm: